Hypnose og NLP

Lykke er ikke et mål, men en måde at leve på :-)

Er du interesseret i at holde dig opdateret om nye tiltag, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her

Hypnose og NLP hvad er det egentligt?


Alle mennesker kender til hypnose/trance

Du kender måske til hypnose fra TV, men ved du, at det kun er ca. 20 % af befolkningen, der kan bruges til sceneshows, hvorimod alle kan sættes i hypnose/trance, hvis de har lyst til det. Hypnose er nemlig en naturlig trancetilstand, som vi alle oplever flere gange om dagen, når vi falder i staver eller dagdrømmer. Den tilstand, hvor vi går ind i os selv og lukker af for omverdenen.


Forskellen på scenehypnose og hypnose-terapi

Scenehypnosen har til formål at underholde, hvorimod hypnose-terapi har til formål, efter klientens ønsker og anvisninger, at forbedre livskvaliteten. Det kan dreje sig om en ny personlig målsætning, rygeafvænning, ændring af spisebehov, fjernelse af angstsymptomer og mange andre positive tiltag.


NLP (Neuro Lingvistisk Programmering)

Er en samling psykologiske teknikker til afdækning og afhjælpning af psykisk utilfredsstillende tilstande. Teknikkerne er udviklet gennem studier af, hvordan vores indre kommunikation foregår i tanker, følelser og handlinger (vores sind). Det er gennem forståelsen af vores sind muligt at skabe positive forandringer og nå vores mål.


Budskabet i NLP er, at forandring og udvikling er let og hurtigt. Du har måske længe uden held prøvet at ændre nogle ting i dit liv. Her kan NLP anvise nye veje til forandring.


Dit bevidste sind

Det er dit bevidste sind, der sørger for at din hverdag fungerer. Dvs. planlægger, husker, tænker, analyserer. Det sorterer og bearbejder også nogle af de impulser og informationer, du hele tiden modtager fra din omverden. Ifølge videnskaben er det kun muligt for det enkelte menneske at bearbejde 5 til 9 informationer/indtryk på samme tid.


Dit ubevidste sind

Dit ubevidste sind sørger for alle dine automatiske kropsfunktioner, f.eks. at du trækker vejret. Det rummer også alle dine erindringer, erfaringer, og de overbevisninger du har om dig selv. Det er derfor, det ubevidste sind er målet for al terapi. Med hypnose-terapi tager man direkte fat på det ubevidste sind, dvs. man springer det bevidste sind over i selve forandringsprocessen.


Indledende samtale

Første gang du kommer, afdækker vi dine behov og ønsker under en grundig samtale. Det er vigtigt, at jeg har fuldt indblik i, hvad du ønsker og ikke mindst ikke ønsker. Ligger der nogle etiske og praktiske overvejelse, der skaber hindringer for, at du når dit mål? Kan disse reduceres, eller er de så vigtige, at grænserne ikke kan overskrides?


Nu kan hypnoseforløbet starte

Hypnose er en blid oplevelse for alle, der har prøvet det. Du vil kun komme i hypnose, hvis du føler dig tryg. I en indledende fase bringes du ned i en behagelig afslappet tilstand, meget lig den tilstand man oplever, hvis man mediterer, hvor dit bevidste sind langsomt kobles fra. I al væsentlighed er det kun din høresans, der har opmærksomhed på det, der foregår.


Undervejs i hypnosen

I hypnosetilstanden vil de ønsker, vi har berørt i den indledende samtale blive introduceret for dit ubevidste sind. Fordi det er dine ønsker, der arbejdes med, vil der normalt ikke være modstand mod det, der bliver sagt under hypnosen, og stille og roligt vil dit ubevidste sind modtage og acceptere den opgave, det bliver sat til at håndtere: At hjælpe dig med at opnå de mål, du har sat. 


Ud af hypnosen

Du vil automatisk reagere afvisende og evt. glide helt ud af hypnosen, hvis jeg siger eller gør noget, som du ikke er indforstået med. Dvs. at jeg ikke kan få dig til at acceptere noget som strider mod dine værdier og normer. Du kan altid komme ud af hypnose, hvis du har behov for det ved at åbne din øjne.


Med Hypnose og NLP løser du selv dine problemer med hjælp fra mig. Hypnose og NLP er midlet, ikke løsningen, og jeg er formidleren, ikke problemløseren.